Klubben optager ikke medlemmer under 18 år. Da vi ikke har Holdkaptajner/ træner til at varetage denne medlemsgruppe.