Pedersholm nyt

05-10-2021

 

 

 

3600 Frederikssund Foreningscentret Pedersholm

Brugerrådet

Roskildevej 161

 

 

 

 

                                                                                                                 Frederikssund den 5 Oktober 2021
 

Efterår 2021

 

 

Til Brugerne af Foreningscentret Pedersholm.

 

Vi har igen i år grundet COVID-19 måtte springe et stormøde over, derfor denne lille orientering.

 

Der har som i kan se været godt gang i maling, renovering og aktiviteter der vedligeholder vores foreningscenter. Det kunne ikke lade sig gøre uden en stor indsats fra alle brugerrådsmedlemmer og forvaltningen.

 

Vi har renoveret det ”lille” køkken i indgang E, med nye skabe – køkkenbord og maling. Vi har fjernet komfuret, hvilket har givet mulighed for bedre adgang for handikappede til det toilet der hører til det område.

 

Vi har inddraget noget af kopirummet til skabe, da der altid lader til at være for få skabe. 

 

Der er mange aktiviteter der kræver håndværkere udefra, og det er blevet helt umuligt at få nogen til at lave noget i Juli måned – hvor der normalt er lidt aktivitet. Vi forsøger at gennemføre ændringer og renoveringer på en måde der giver mindst gene.

 

I øjeblikket er vi ved at færdiggøre det store køkken i indgang A og toiletterne i kælderen, vi regner med at snart etablerer en opdeling i omklædningsrummet bag salen – således at der når omklædningen ikke bruges er fuld adgang til toilettet – hvis omklædningen bruges skal man lige rund om.

 

I værkstedsområdet har vi konstateret at der ikke var det helt store behov for at lave et generelt værksted – i hvert fald har det været meget svært at få nogle til at arbejde på sagen. Vi har via kommunen fået en henvendelse fra en ”keramik forening” som med kommunens hjælp, stort set er kommet på plads i værkstedsområdet. 

 

Det store værksted i området er stadig til fælles afbenyttelse, og skal kunne deles mellem flere foreninger (ligesom at hvis der er andre der er interesseret i keramik, så skal det tilstræbes at kommunalt betalte keramik faciliteter deles).

 

Og nu vi er ved ”deling” – Pedersholm er et center for mange foreninger – Vi oplever ofte at der forsvinder ting (kaffemaskiner, dele til kaffemaskiner, toiletpapir), hvilket ud over udgiften til nyanskaffelse også betyder at andre brugere ikke kan gennemføre det de havde planlagt. Der er også mange aktiviteter der bliver booket i EGON, som ikke bliver til noget i det planlagte omfang – men bookningerne bliver ikke slettet.  

 

Et par grundregler om lokaledeling – der er de aktuelle bruger der skal blive enige om lokalets ”standard opsætning”. Det forventes at den i lokalet anviste lokaleplan er udtryk for denne standard opsætning og at lokalet afleveres som planen viser. - og det gælder også salens depotrum.

 

Hvis man har permanente udstilling af effekter så forventes det at disse ser ordentligt ud og er støvet af. Ligeledes burde det være helt naturligt at man ikke flytter rundt på møblerne, mellem lokalerne.

 

Der er flere andre foreninger/aktiviteter der har vist interesse for at være på Pedersholm og vi forsøger naturligvis at indpasse så mange som muligt.

 

Vi er ved at blive ramt af affaldssortering, det betyder at der bliver opsat flere beholdere i lokalerne, og at vi naturligvis forventer at brugerne retter sig efter piktogrammerne på beholderne, også selv om det betyder at noget affald måske skal helt ud i køkkenet for at komme i den rigtige beholder. På sigt betyder det også at der kommer en overdækket konstruktion til renovationsbeholdere.

 

Vi får mange henvendelse om ting der ikke er som det forventes, både omkring bygningsskader – rengøring – oprydning – inventar osv. Det er vi meget glade for, og ideen om et foreningscenter kan ikke lade sig gøre uden denne information.

 

Vi regner med at holde ordinært stormøde i 2022, som vanligt i slutningen af Marts måned.

 

På Brugerrådets vegne

Joakim Soya

Formand.

 

Henvendelse til brugerrådet kan ske på en af følgende mailadresser

 

snavs@pedersholm.info – Vedrørende rengøring.

 

pedel@pedersholm.info – Vedrørende installationer mm.

 

brugerraadet@pedersholm.info – Øvrige henvendelser.