Generalforsamling 2022

28-09-2022

 

Frederikssund den 20. oktober 2022

Generalforsamling 2022:

Indbydelse:

Tirsdag d. 29. november 2022 kl. 19.00

Frederikssund gymnasium, Odinsvej 6, 3600 Frederikssund

Dagsorden:

  1. Dirigent                                                      
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse regnskab
  4. Godkendelse kontingent

Bestyrelsens forslag er uændret kontingent

  1. Godkendelse budget
  2. Indkomne forslag
  3. Valg

 

  1. Eventuelt

Iflg. Klubbens love § 15 skal forslag til behandling på generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Efter generalforsamlingen serveres der en let anretning.

Tilmelding på hjemmesiden www.ckv.dk - under event

Hilsen

Bestyrelsen